1
από Satyarno Iman
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Γραμμικοί φορείς:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Δομική μηχανική...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Παπαδάκης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Οπλισμοί:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Δομική μηχανική...

Διδακτορική Διατριβή
3
από Σαρηγιάννης Δημοσθένης
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Οπλισμένο σκυρόδεμα:Κατασκευές:Κτίρια...

Διδακτορική Διατριβή
4
από Καραμπίνης Αθανάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Διδακτορική Διατριβή
5
από Στυλιανίδης Κοσμάς-Αθανάσιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Πλαίσια,Δικτυώματα:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Δομική μηχανική...

Διδακτορική Διατριβή
6
από Καραβεζύρογλου Μαρία Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Θέματα: '; ...Πλάκες:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Δομική μηχανική...

Διδακτορική Διατριβή
7
από Σιμόπουλος Αχ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1956
Θέματα: '; ...Οπλισμοί:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Δομική μηχανική...

Διδακτορική Διατριβή