4
από Τζιμόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Ορυχεία...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
8
από Λειβαδάρος Ρουσέτος
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Ορυχεία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
15
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Ορυχεία...

Συνέδριο