2
από Λυγίζος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...Ορφανοτροφεία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πειραιώς
...Ορφανοτροφεία...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Θεοφιλάς Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Πειραιάς
...Ορφανοτροφεία...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονες: Λαζαρίμος Ιωάννης, Λαζαρίμος Αδριανός
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ευαγγελιστρίας, Φίλωνος, Νοταρά
...Ορφανοτροφεία...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Γεώργιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πειραιώς
...Ορφανοτροφεία...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονες: Ζέζος Δημήτρης, Κάλκος Παναγιώτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Ηρώδου Αττικού
...Ορφανοτροφεία...

Κτίριο