1
από Κηλορύτης Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
2
από Βελώνιας Ευθύμιος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
3
από Τάτσος Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
4
από Σαράφογλου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
5
από Παπαγιάννης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Αυδής Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
από Γιαλύρη Θεανώ
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Κατοχιανού Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Μαϊστρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Βασιλειάδης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Γιαλύρη Θεανώ
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Κατοχιανού Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Μαµιστρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Κηλορύτης Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Βελώνιας Ευθύμιος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Τάτσος Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Σαράφογλου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Παπαγιάννης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Αυδής Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Βασιλειάδης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση (1984 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού