1
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΠΜ...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΠΜ...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΠΜ...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΠΜ....

Ημερίδα
6
από Δρίτσος Στέφανος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΠΜ...

Βιβλίο
7
από Δρίτσος Στέφανος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΠΜ...

Βιβλίο
8
από Δρίτσος Στέφανος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΠΜ...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜ.ΠΜ...

Ημερίδα