2
από Forouzan Behrouz A., Mosharraf Firouz
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Σεμινάριο
5
από Ντελή - Χασάν Εγκίν
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Διπλωματική Εργασία
6
από Λιβάνης Σπυρίδων Χριστόφορος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Διπλωματική Εργασία
7
από Κωστάρας Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Διπλωματική Εργασία
9
από Ρεμπάκου Αγγελική
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Διπλωματική Εργασία
10
από Λάμπρου Παντελής
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Σαριδάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
12
από Μπογιατζής Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
14
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Ημερίδα
15
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...
Τα συμπεράσματα της εκδήλωσης

Ημερίδα
16
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Συνέδριο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Βιβλίο
18
από Σφακιανάκης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Βιβλίο
19
από Wells Timothy, Sevilla Christine
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Βιβλίο
20
από Ιωαννίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Οπτικός δίσκος