Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Τεχνητή νοημοσύνη:Πληροφορική Εμπειρα συστήματα:Πληροφορική 11 Δίκτυα υπολογιστών:Πληροφορική 9 Επικοινωνία δεδομένων:Πληροφορική 8 Νευρωνικά δίκτυα:Πληροφορική 8 Γλώσσες προγραμματισμού:Πληροφορική 6 Πληροφορική 5 περισσότερα ...
1
από Σκουλάκης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Διπλωματική Εργασία
2
από Πίκουλας Γρηγόριος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Διπλωματική Εργασία
3
από Σαριδάκης Κωνσταντίνος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Διδακτορική Διατριβή
4
από Καρανάτσης Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Διπλωματική Εργασία
5
από Καφρίτσα Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Διπλωματική Εργασία
6
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Βιβλίο
7
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Βιβλίο
8
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Βιβλίο
9
από Κρινάς Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Διπλωματική Εργασία
10
από Τζιμίτση Αθηνά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Διπλωματική Εργασία
11
από Χριστοδούλου Τίμος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Διπλωματική Εργασία
12
από Ρίζος Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Διπλωματική Εργασία
13
από Σφακιανάκης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Βιβλίο
14
από Anderson J.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Βιβλίο
15
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Βιβλίο
17
από Dreyfus H.L.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Βιβλίο
18
από Bratko I.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Συνέδριο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...

Βιβλίο