1
από Παπαδάτου - Γιαννοπούλου Χαρά
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Πάτρα (Nομός Αχαϊας)...

Βιβλίο
3
από Δούναβης Αθανασιος, Κορνάρος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Πάτρα (Nομός Αχαϊας)...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
4
από Καούρης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Forum ενέργειας (2ο : 2013 : Πάτρα) Εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος σε...

Εισήγηση συμποσίου
6
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Πάτρα...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Πάτρα...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

8
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Πάτρα...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

13
από Νέλλας Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πάτρα (Nομός Αχαϊας)...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
14
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πάτρα (Nομός Αχαϊας)...
Οι θέσεις της Μόνιμης Επιτροπής

Μελέτη
17
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πάτρα...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

18
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πάτρα...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

19
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πάτρα...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

20
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πάτρα...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο