1
από Παπαδάτου - Γιαννοπούλου Χαρά
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Πάτρα (Nομός Αχαϊας)...

Βιβλίο
2
από Δούναβης Αθανασιος, Κορνάρος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Πάτρα (Nομός Αχαϊας)...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
7
από Νέλλας Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πάτρα (Nομός Αχαϊας)...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πάτρα (Nομός Αχαϊας)...
Οι θέσεις της Μόνιμης Επιτροπής

Μελέτη
9
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πάτρα (Nομός Αχαϊας)...

Ημερίδα
10
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πάτρα (Nομός Αχαϊας)...

Ημερίδα
13
από Μπαρδάκης Βασίλειος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πάτρα (Nομός Αχαϊας)...

Μελέτη
14
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πάτρα (Nομός Αχαϊας)...

Ημερίδα
15
από Κακαβάς Π., Καθρέπτας Ν., Αλεξάκη Α., Severin C.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πάτρα (Nομός Αχαϊας)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
16
από Σιμώνη Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πάτρα (Nομός Αχαϊας)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου