1
από Παππάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Παγκράτι...

Βιβλίο
3
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αρχιμήδους 18
...Παγκράτι...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Παναγιωτάκος Κυριάκος
Διεύθυνση: Παγκράτι, Φιλολάου
...Παγκράτι...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Τσελέπης Πάνος Νικολής
Διεύθυνση: Αθήνα
...Παγκράτι...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αναστάσιος Μεταξάς
...Παγκράτι...

Κτίριο