4
Αρχιτέκτονες: Καλυβίτης Λάζαρος, Λεονάρδος Γιώργος
Διεύθυνση: Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών
...Πανεπιστημιούπολη...

Κτίριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...Πανεπιστημιούπολη...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
6
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...Πανεπιστημιούπολη...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού