1
από Παπαδάκη Π., Ζάβρας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Παπαδάκης Εμμανουήλ...

Βιβλίο
2
από Κουνάδης Α. Ν., Μπέσκος Δ. Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Παπαδάκης Κωνσταντίνος Ν. (1946-2009)...

3
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Παπαδάκης Ιωάννης...

4
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Παπαδάκης Νίκος (1934-2004)...

5
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Θέματα: '; ...Παπαδάκης Οδυσσεύς Ν....
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Παπαδάκης Σταμάτιος του Ιωάννου...

Μηχανικός