1
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Σιδηροδρομική γραμμή Παπαπούλι-Πλατύ Μηχανικός...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Σιδηρόδρομος Παπαπούλι - Πλατύ...

Μηχανικός