1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Παράκτιος θαλάσσιος χώρος:Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...
Table of contents

Βιβλίο
2
από Γιάγκου Ζωή
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Παράκτιος θαλάσσιος χώρος:Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Διπλωματική Εργασία
3
από Δράκος Γ., Μουζαλιώτης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Παράκτιος θαλάσσιος χώρος:Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Διπλωματική Εργασία
4
από Κουτίτας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Παράκτιος θαλάσσιος χώρος:Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Βιβλίο
5
από ΦΟΥΦΑΣ ΧΑΡ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Παράκτιος θαλάσσιος χώρος:Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Διπλωματική Εργασία
6
από Κρεστενίτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Παράκτιος θαλάσσιος χώρος:Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Διδακτορική Διατριβή
7
από Κουτίτας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Παράκτιος θαλάσσιος χώρος:Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Βιβλίο