2
από Κώστογλου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Παραγωγική Διαδικασία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
3
από Κουμένος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Παραγωγική Διαδικασία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
4
από Καραβελάκης Ι., Δημόπουλος Γιώργος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Παραγωγική Διαδικασία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Παραγωγική Διαδικασία...

Σεμινάριο