6
από Βιντζηλαίου Ελισάβετ
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Παραμορφωσιμότητα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
8
από Δρίτσος Στέφανος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Παραμορφωσιμότητα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
15
από Γεωργούσης Γ.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Παραμορφωσιμότητα...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Κλήμης Ν., Νάσκος Ν., Δημαράς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Παραμορφωσιμότητα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Νικολαϊδης Αθανάσιος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Παραμορφωσιμότητα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας