1
από Πασιαλής Βασίλειος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Θέματα: '; ...Παραμορφώσεις:Μηχανική στερεών:Φυσική...

Διδακτορική Διατριβή
2
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Παραμορφώσεις:Μηχανική στερεών:Φυσική...

Βιβλίο
3
από Ματσικούδη-Ηλιοπούλου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Παραμορφώσεις:Μηχανική στερεών:Φυσική...

Βιβλίο
4
από Ματσικούδη-Ηλιοπούλου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Παραμορφώσεις:Μηχανική στερεών:Φυσική...

Βιβλίο
5
από Γδούτος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Παραμορφώσεις:Μηχανική στερεών:Φυσική...

Βιβλίο
6
από Μασσαλάς Χρήστος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Παραμορφώσεις:Μηχανική στερεών:Φυσική...

Βιβλίο
7
από Johansen K.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Θέματα: '; ...Παραμορφώσεις:Μηχανική στερεών:Φυσική...

Βιβλίο
8
από Timoshenko S.
Στοιχεία έκδοσης: 1936
Θέματα: '; ...Παραμορφώσεις:Μηχανική στερεών:Φυσική...

Βιβλίο