1
Αρχιτέκτονας: Μαρκόπουλος Γ.
Διεύθυνση: Πειραιάς
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Replas
Διεύθυνση: Πειραιάς, Πραξιτέλους, Χαριλάου Τρικούπη και Κουντουριώτου, (Πειραιάς)
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Παπακωνσταντίνου Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Πειραιάς, Περιοχή Αγίου Βασιλείου, (Πειραιάς)
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Παπακωνσταντίνου Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Πειραιάς, Νοταρά-Καραολή και Δημητρίου Φίλωνος, (Πειραιάς)
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Παπακωνσταντίνου Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Πειραιάς, Πλατεία Δηλιγιάννη, (Πειραιάς)
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Πλατεία Αλεξάνδρας
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Ζίζηλας Γεώργιος
Διεύθυνση: Γηροκομείο,(Πειραιάς)
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονες: Ζίζηλας Γεώργιος, Παπακωνσταντίνου Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Πειραιάς, Περιοχή Ευαγγελιστρίας, (Πειραιάς)
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Ζίζηλας Γεώργιος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Οδός Δημητρίου Φίλωνος
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονας: Μηχανικοί της Γαλλικής Αποστολής
Διεύθυνση: Πειραιάς, Αγιος Διονύσιος
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονας: Θεοφιλάς Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Πειραιάς
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
12
Αρχιτέκτονας: Μηχανικοί της Γαλλικής Αποστολής
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ακτή Καλλιμασιώτη
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
13
Αρχιτέκτονας: Λαζαρίμος Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
14
Αρχιτέκτονας: Λαζαρίμος Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς, Περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου, (Πειραιάς)
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
15
Αρχιτέκτονες: Λαζαρίμος Ιωάννης, Λαζαρίμος Αδριανός
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ευαγγελιστρίας, Φίλωνος, Νοταρά
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
16
Αρχιτέκτονας: Λαζαρίμος Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς, Αφεντούλη και Ηρώων Πολυτεχνείου, (Πειραιάς)
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
17
Αρχιτέκτονες: Λαζαρίμος Ιωάννης, Καυταντζόγλου Λύσσανδρος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Πλατεία Κοραή, (Πειραιάς)
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
18
Αρχιτέκτονας: Μηχανικοί της Γαλλικής Αποστολής
Διεύθυνση: Πειραιάς, Πλατεία Λουδοβίκου
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
19
Αρχιτέκτονας: Σχινάς Νικόλαος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Περιοχή Αγίου Νικολάου
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο
20
Αρχιτέκτονες: Μεταξάς Γεράσιμος, Κουμέλης Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς
...Πειραιάς 1834-1912: Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη...

Κτίριο