2
από Ουρανός Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Πεντέλη...
Το πλήρες κείμενο

5
από Νομικός Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Πεντέλη (Νομός Αττικής)...

Διπλωματική Εργασία
6
Αρχιτέκτονες: Ησαίας Δημήτρης, Παπαϊωάννου Τάσης
Διεύθυνση: Νέα Πεντέλη
...Νέα Πεντέλη...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονες: Αντωνακάκη Σουζάνα, Αντωνακάκης Δημήτρης
Διεύθυνση: Πεντέλη
...Πεντέλη...

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονες: Αντωνακάκης Γεώργιος, Μονεμβασίτου-Αντωνακάκη Αλεξάνδρα, Μονεμβασίτης Γιώργος
Διεύθυνση: Παλαιά Πεντέλη, Αστεροσκοπείο Πεντέλης
...Παλαιά Πεντέλη...

Κτίριο
9
από Μπίρης Κυπριανός
Στοιχεία έκδοσης: 1952
...Πεντέλη (Νομός Αττικής)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
Αρχιτέκτονας: Πορφύριος Δημήτρης
Διεύθυνση: Πεντέλη
...Πεντέλη...

Κτίριο