1
Αρχιτέκτονες: Ησαίας Δημήτρης, Παπαϊωάννου Τάσης
Διεύθυνση: Νέα Πεντέλη
...Νέα Πεντέλη...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Αντωνακάκη Σουζάνα, Αντωνακάκης Δημήτρης
Διεύθυνση: Πεντέλη
...Πεντέλη...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Αντωνακάκης Γεώργιος, Μονεμβασίτου-Αντωνακάκη Αλεξάνδρα, Μονεμβασίτης Γιώργος
Διεύθυνση: Παλαιά Πεντέλη, Αστεροσκοπείο Πεντέλης
...Παλαιά Πεντέλη...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Πορφύριος Δημήτρης
Διεύθυνση: Πεντέλη
...Πεντέλη...

Κτίριο