1
από Μπίρης Κυπριανός
Στοιχεία έκδοσης: 1952
...Πεντέλη (Νομός Αττικής)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού