1
από Ουρανός Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Πεντέλη...
Το πλήρες κείμενο

2
Αρχιτέκτονες: Αντωνακάκη Σουζάνα, Αντωνακάκης Δημήτρης
Διεύθυνση: Πεντέλη
...Πεντέλη...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Πορφύριος Δημήτρης
Διεύθυνση: Πεντέλη
...Πεντέλη...

Κτίριο