2
από Νομικός Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Πεντέλη (Νομός Αττικής)...

Διπλωματική Εργασία
3
από Μπίρης Κυπριανός
Στοιχεία έκδοσης: 1952
...Πεντέλη (Νομός Αττικής)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού