3
από Πολύζος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Περιαστικό Πράσινο...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Περιαστικό Πράσινο...

Συμπόσιο
7
από Καρναράς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Περιαστικό Πράσινο...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Κασσιός Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Περιαστικό Πράσινο...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Εισήγηση ημερίδας