1
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Περιφέρεια Κρήτης...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Περιφέρεια Κρήτης...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Περιφέρεια Κρήτης...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Περιφέρεια Κρήτης...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Περιφέρεια Κρήτης...

Βιβλίο
6
από Μπενετάκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Περιφέρεια Κρήτης- Γραφείο Terra Dias...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Περιφέρεια Κρήτης...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Περιφέρεια Κρήτης...

Συνέδριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Περιφέρεια Κρήτης...

Ημερίδα
10
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Περιφέρεια Κρήτης...

Ημερίδα
11
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Περιφέρεια Κρήτης...

Ημερίδα
12
...Περιφέρεια Κρήτης...

Βιβλίο