1
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Περιφερειακά εξόδου:Πληροφορική...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Περιφερειακά εξόδου:Πληροφορική...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Περιφερειακά εξόδου:Πληροφορική...

Βιβλίο