1
...Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Ευθυμίου Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Δέφνερ Α., Μεταξάς Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Γκουντρουμπή Ευαγγελία
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Γκόλαντα Νέλλα
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Παπαστεργίου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
10
...Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Γαλάνη Βασιλική, Αγορογιάννη Αννα
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
12
...Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Κοκκώσης Χάρης, Πανταζής Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Ανδρεαδάκης Ανδρέας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Σκόρδας Κων/νος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
17
...Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Μπάτσιλα Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Βουβούση Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Μιγκίρος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Περιφερειακή Ενωση Δήμων Θεσσαλίας...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου