Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία 30 Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα 23 Πληθυσμός:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία 16 Περιφερειακή ανάπτυξη:Οικονομία 13 Ελλάδα:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία 12 Περιφερειακή ανάπτυξη:Χωροταξία 10 Οικιστική ανάπτυξη:Κοινωνιολογία 9 περισσότερα ...
1
από Καλογεράκος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Αστικές μεταφορές:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
2
από Καλογεράκος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Αστικές μεταφορές:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Διπλωματική Εργασία
3
από Κοτζαμάνης Βύρων, Παππάς Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Πληθυσμός:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Φυλλάδιο
4
από Πολύζος Σεραφείμ
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Βιβλίο
5
από Βαβάκος Μηνάς
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Πληθυσμός:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Βιβλίο
7
από Ceren Inan
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Πληθυσμός:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Βιβλίο
8
από Σουλαδάκη Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Πληθυσμός:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Διπλωματική Εργασία
9
από Μαυρομμάτης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Θράκη...

Διπλωματική Εργασία
10
από Βαϊτσης Τριαντάφυλλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Θράκη:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Διπλωματική Εργασία
11
από Κομίλης Π., Βαγιονής Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Βιβλίο
12
από Θεοφανίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Πληθυσμός:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Αποκέντρωση:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Συνέδριο
14
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Συνέδριο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Συνέδριο
19
από Αθανασίου Λ., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Πούπος Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Βιβλίο
20
από ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Πληθυσμός:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Βιβλίο