Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα 23 Ελλάδα:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία 11 Περιφερειακή ανάπτυξη:Οικονομία 5 Οικονομική ανάπτυξη-Ελλάδα 4 Ερευνα και ανάπτυξη:Οικονομία 3 Οικονομική ανάπτυξη 3 Οικονομική πολιτική 3 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Βιβλίο
5
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Ημερίδα
8
από Καββαδίας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Μελέτη
11
από Γιαννάκης Δ., Καλαφάτης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Διπλωματική Εργασία
12
από Plaskovitis E.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Βιβλίο
13
από Αργυρόπουλος Αργύρης Γ., Θωμίδου Ξ.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Διπλωματική Εργασία
14
από Αντύπας Α., Βασιλάκος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Διπλωματική Εργασία
15
από Γετίμης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Συνέδριο
17
από Καζάκος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Βιβλίο
18
από Λουλούδης Λ., Μαρτίνος Ν., Παναγιώτου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Βιβλίο
19
από Τρίτσης Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Βιβλίο
20
από Μουτσόπουλος Νικόλαος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Θέματα: '; ...Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα...

Διπλωματική Εργασία