2
από Δούκας Χάρης
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Πιστοποίηση...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Πιστοποίηση...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
10
από Γκανάκου Ελλη
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Πιστοποίηση...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
12
από Πεταλίδης Λώρενς Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πιστοποίηση...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Παναγόπουλος Ευστάθιος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πιστοποίηση...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας