3
...Αέρηδες (Πλάκα)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
4
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πλάκα (Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

6
από Ζήβας Διονύσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Πλάκα (Αθήνα)...

Βιβλίο
7
...Πλάκα (Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

8
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Πλάκα (Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

9
από Ζήβας Διονύσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Πλάκα (Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
10
από Παπανδρέου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Πλάκα (Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο

13
από Μιγκάρδου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Πλάκα (Αθήνα)...

Διπλωματική Εργασία
15
...πλακα...

Φυλλάδιο
18
από Μιχαήλ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Πλάκα (Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
19
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Πλάκα (Αθήνα)...

Σεμινάριο