3
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πλάκα (Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

5
από Ζήβας Διονύσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Πλάκα (Αθήνα)...

Βιβλίο
6
από Ζήβας Διονύσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Πλάκα (Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
7
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Πλάκα (Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

8
...Πλάκα (Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

11
από Παπανδρέου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Πλάκα (Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο

12
από Μιγκάρδου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Πλάκα (Αθήνα)...

Διπλωματική Εργασία
13
...Πλάκα (Αθήνα)...

Φυλλάδιο
17
από Μιχαήλ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Πλάκα (Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
18
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Πλάκα (Αθήνα)...

Σεμινάριο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Πλάκα (Αθήνα)...

Φυλλάδιο