1
από Κολοβού Ιωάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Πλίνθινες κατασκευές:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Διπλωματική Εργασία
2
από Σίδερης Θωμάς
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Πλίνθινες κατασκευές:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
3
από Μπατζίλης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Πλίνθινες κατασκευές:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Wagner Arthur, Grossmann Bernhand
Στοιχεία έκδοσης: 1951
Θέματα: '; ...Πλίνθινες κατασκευές:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο
5
Θέματα: '; ...Πλίνθινες κατασκευές:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός...

Βιβλίο