1
Θέματα: '; ...Πλίνθοι:Αντοχή υλικών...

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Πλίνθοι:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
3
από Χατζητρύφων Νικόλαος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Πλίνθοι:Αντοχή υλικών...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
Στοιχεία έκδοσης: 1974
Θέματα: '; ...Πλίνθοι:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο