6
...Πλακοδοκοί...

Μελέτη
7
από Αθανασιάδου Χριστίνα Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Πλακοδοκοί...

Εισήγηση σεμιναρίου
8
από Αθανασιάδου Χριστίνα Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Πλακοδοκοί...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
9
από Αθανασιάδου Χριστίνα Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Πλακοδοκοί...

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Ζαράρης Πρόδρομος
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Πλακοδοκοί...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου