1
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Πλαστικά:Δομικά υλικά Πρότυπα...

Πρότυπα
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Πλαστικά:Δομικά υλικά Πρότυπα...

Πρότυπα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Πλαστικά:Δομικά υλικά Πρότυπα...

Πρότυπα
4
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Πλαστικά:Δομικά υλικά Πρότυπα...

Πρότυπα
5
από Feldman D.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Πλαστικά:Δομικά υλικά...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Πλαστικά:Δομικά υλικά...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Θέματα: '; ...Πλαστικά:Δομικά υλικά...

Βιβλίο
8
από Μπίκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Θέματα: '; ...Πλαστικά:Δομικά υλικά...

Βιβλίο
9
από Hintersdorf Gert, Duda A.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Θέματα: '; ...Πλαστικά:Δομικά υλικά...

Βιβλίο
10
από Awad Farouk, Mohamed Ibrahim
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Θέματα: '; ...Πλαστικά:Δομικά υλικά...

Βιβλίο
11
από Garcia de Paredes Pablo, Sagrera Jose Luis
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Θέματα: '; ...Πλαστικά:Δομικά υλικά...

Βιβλίο
12
από Reboul P., Mitchell R.
Στοιχεία έκδοσης: 1968
Θέματα: '; ...Πλαστικά:Δομικά υλικά...

Βιβλίο
13
από Λέκκας Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Θέματα: '; ...Πλαστικά:Δομικά υλικά...

Φυλλάδιο
14
από Hildebrand Christfried
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Θέματα: '; ...Πλαστικά:Δομικά υλικά...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Θέματα: '; ...Πλαστικά:Δομικά υλικά...

Βιβλίο
16
από Schwabe Amtor, Saechtling Hansjurgen
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Θέματα: '; ...Πλαστικά:Δομικά υλικά...

Βιβλίο