1
από Χριστοδούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Πλατύ Ημαθίας...

Εισήγηση συνεδρίου
2
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Σιδηροδρομική γραμμή Παπαπούλι-Πλατύ Μηχανικός...

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Σιδηρόδρομος Παπαπούλι - Πλατύ...

Μηχανικός