1
από Λύτρας Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Πληθωρισμός:Δημοσιονομική πολιτική-Ελλάδα...

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Πληθωρισμός:Δημοσιονομική πολιτική-Ελλάδα...

Βιβλίο
3
από Δρύμης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Θέματα: '; ...Πληθωρισμός:Δημοσιονομική πολιτική-Ελλάδα...

Βιβλίο