4
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ποδηλατόδρομοι...

Βιβλίο
6
...Ποδηλατόδρομοι...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Ρέντζος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ποδηλατόδρομοι...

Βιβλίο
8
από Φιλιππιτζής Δ., Κίτσος Κ., Μανουσάκη Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Ποδηλατόδρομοι...

Άρθρο περιοδικού
9
...Ποδηλατόδρομοι...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη