2
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ποδηλατόδρομοι...

Βιβλίο
5
...Ποδηλατόδρομοι...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Ρέντζος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ποδηλατόδρομοι...

Βιβλίο
7
από Φιλιππιτζής Δ., Κίτσος Κ., Μανουσάκη Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Ποδηλατόδρομοι...

Άρθρο περιοδικού
8
...Ποδηλατόδρομοι...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη