1
από Σούτερ Χαράλαμπος
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Πολίχνιτος (Νήσος Λέσβος)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
4
από Γκούμας Θ., Χρήστου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Πολίχνιτος (Νήσος Λέσβος)...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
7
από Γκούμας Θ., Χρήστου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Πολίχνιτος (Νήσος Λέσβος)...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
8
από Γκούμας Θ., Χρήστου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Πολίχνιτος (Νήσος Λέσβος)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου