1
από Καυκούλα Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Διδακτορική Διατριβή
2
Στοιχεία έκδοσης: 1974
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Βιβλίο