1
από Ιωαννίδου Νικολία
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Βιβλίο
2
από Ανδρικόπουλος Ευθύμιος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...
εξώφυλλο - πρόλογος

Βιβλίο
3
από Τσακμακίδης Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Βιβλίο
6
από Διαμαντόπουλος Γρηγόρης
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Άγνωστο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Βιβλίο
12
από Στριλιγκάς Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Διπλωματική Εργασία
13
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Συνέδριο
14
από Μπίρης Κυπριανός Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Βιβλίο
15
από Φιλιππίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Βιβλίο
16
από Μαρμαράς Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Διδακτορική Διατριβή
17
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Βιβλίο
18
από Σαρηγιάννης Ι.Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Πολεοδομία-Ελλάδα...

Βιβλίο