1
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός ΑΜ ΤΕΕ 1064 1923...
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
7
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
8

Μηχανικός
9
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
10
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
11
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
12
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός