1
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός ΑΜ ΤΕΕ 1064 1923...
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
5
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
6

Μηχανικός
7
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός