122
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
123
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
125
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
127
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
128
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
129
Αρχιτέκτονες: Λαζαρίμος Ιωάννης, Λαζαρίμος Αδριανός
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ευαγγελιστρίας, Φίλωνος, Νοταρά

Κτίριο
131
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
132
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
133
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
134
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
135
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
136
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
137
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
138
Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας
...Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας...

Μηχανικός
140
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός