121
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
122
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
124
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
126
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
127
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
128
Αρχιτέκτονες: Λαζαρίμος Ιωάννης, Λαζαρίμος Αδριανός
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ευαγγελιστρίας, Φίλωνος, Νοταρά

Κτίριο
130
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
131
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
132
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
133
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
134
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
135
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
136
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός
137
Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας
...Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας...

Μηχανικός
139
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός