1
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός ΑΜ ΤΕΕ 1064 1923...
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
...Πολιτικός Μηχανικός...

Μηχανικός