1
από Zouain Georges S.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Πολιτιστική Πολιτική...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
5
από Αλεκτορίδου Βάντα, Μητροπία Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Πολιτιστική Πολιτική...

Μελέτη
6
από Παππάς Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Πολιτιστική Πολιτική...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
7
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Πολιτιστική Πολιτική...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
8
από Δρακοπούλου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Πολιτιστική Πολιτική...
Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο
Περιεχόμενα της μελέτης

Μελέτη
9
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Πολιτιστική Πολιτική...

Ημερίδα
10
από Τζομπανάκη Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Πολιτιστική Πολιτική...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Χατζηδάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Πολιτιστική Πολιτική...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
12
από Μέγα Βούλα
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Πολιτιστική Πολιτική...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
14
από Μέγας Β. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...Πολιτιστική Πολιτική...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Βαλλιάνος Χ., Σταυρακάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Πολιτιστική Πολιτική...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου