3
από Δέμης Σωτήρης, Αποστολόπουλος Χάρης
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πολυμερή...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
6
από Rosignoli Dario
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Πολυμερή...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Παπαγιάννη Ι., Οικονόμου Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Πολυμερή...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Κυριάκος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Πολυμερή...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Ζλατάνος Σ., Παπαχαρίσης Ν., Ευαγγέλου Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Πολυμερή...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού