1
από Δαβράδου Αγάπη
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
2
από Παπαϊωάννου Αλέξανδρος - Αναστάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος...

Διπλωματική Εργασία
3
από Ραγκούσης Μάριος
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος - Εργ. Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικων Παραγωγής & Διοίκησης...

Συνέδριο
5
από Πασαδάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
12
από Σιδηροπούλου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Διπλωματική Εργασία
13
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Πολυτεχνείο Κρήτης...

Συνέδριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Αρχιτεκτόνων...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
15
από Γκολογκίνα Ελλη
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Αρχιτεκτόνων...

Διπλωματική Εργασία
17
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Συμπόσιο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος - Εργ. Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

20
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Αρχιτεκτόνων...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο