1
Θέματα: '; ...Πολυτεχνείο Σιδηρουργικό Εργοστάσιο 1875 Υπεργοστασιάρχης Διευθυντής...

Μηχανικός
2
Θέματα: '; ...Πολυτεχνείο Σιδηρουργικό Εργοστάσιο 1873-1874 Εργοστασιάρχης...

Μηχανικός